Finančné, ekonomické a účtovné poradenstvo

Naše služby

  • Pravidelne Vás informujeme o Vašich hospodárskych výsledkoch

  • Vyhotovujeme podnikateľské plány a transferovú dokumentáciu

  • S vašim súhlasom poskytujeme informácie vašim bankárom a poisťovniam

  • Vypracujeme podanie na obchodný či živnostenský register v prípade zmien vo vašich údajoch

  • Zabezpečujeme komunikáciu s právnikom, konkurzným správcom a likvidátorom vašej spoločnosti

Pomôžeme
Vám!

Potrebujete vedieť viac?

Neváhajte nás kontaktovať!