Mzdy
a personalistika

Naše služby

  • navrhnutie vhodnej pracovnej zmluvy

  • navrhnutie vhodného pracovného času a primeranej odmeny

  • prihlasovanie a odhlasovanie pracovníkov do a z evidencie inštitúcií sociálneho a zdravotného zabezpečenia

  • výpočet miezd a vyhotovenie pracovných listov v mesačných intervaloch

  • vypracovanie a odoslanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia Finančnej správe SR

  • vyhotovenie ročných zúčtovaní preddavkov na daň

  • vyhotovenie evidenčných a zápočtových listov vašich zamestnancov

Pomôžeme
Vám!

Potrebujete vedieť viac?

Neváhajte nás kontaktovať!