Podvojné a jednoduché účtovníctvo

Naše služby

 • Poskytujeme komplexné účtovné služby pre fyzické a právnické osoby, neziskové organizácie a záujmové združenia

 • Zabezpečujeme vyhotovenie a podanie daňových priznaní, kontrolných a súhrnných výkazov DPH

 • Komunikujeme so správcom dane

 • Poskytujeme rekonštrukcie účtovníctva za minulé účtovné obdobia

 • spracovanie účtovných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenie zaúčtovania,
 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok,
 • evidencia DPH, podklady pre daňové priznanie k DPH, kontrolný a súhrnný výkaz DPH,
 • inventarizácia majetku a daňové odpisy,
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov a spracovanie účtovnej závierky
 • spracovanie účtovných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenie zaúčtovania,
 • vedenie účtovného denníku, hlavnej knihy,
 • vedenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov,
 • evidencia DPH, podklady pre daňové priznanie k DPH, Kontrolný a súhrnný výkaz DPH,
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku, účtovné a daňové odpisy,
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov a spracovanie účtovnej závierky

Pomôžeme
Vám!

Potrebujete vedieť viac?

Neváhajte nás kontaktovať!